Zmena sídla firmy - nájdete nás na adrese Na Sihoti 1158, Bysterec, bývalá reštaurácia Ľudovka

Grafický dizajn, vizitky, katalógy, letáky, plagáty

Spracujeme grafický návrh vášho logotypu, a od tlače vizitiek cez označenie vašej firmy až po polep firemného automobilu zachováme jednotný grafický štýl...

Vizitky, letáky, bloky a zápisníky, pozvánky brožúry, katalógy, knihy, jedálne a nápojové lístky, pohľadnice...

Dizajn obalu knihy
Návrh dizajnu obalu
Prezentačné materiály
Vizitky

Katalógy reklamných predmetov a textilu

Vellas katalóg predmetov     Vellas katalóg textilu

Kontakt

Facebook VellasTel.č.: 043/ 586 2197
Mobil: 0908 114400

E-mail: vellas@vellas.sk