Grafický dizajn

vizitky, katalógy, letáky, plagáty

7
7

Firemný dizajn je nevyhnutnou súčasťou úspešného podnikania. Dobre navrhnuté logo, vizuálne identifikačné materiály, ako sú napríklad faktúry a obálky, a dizajn webovej stránky vytvárajú silnú vizuálnu identitu pre vašu spoločnosť a jej produkty. Vizitky sú veľmi dôležité pre propagáciu a výmenu kontaktných údajov.