Zmena sídla firmy - nájdete nás na adrese Na Sihoti 1158, Bysterec, bývalá reštaurácia Ľudovka

Vellas s.r.o - reklama & dizajn

Reklama a dizajn v mnohých podobách - to je stručná charakteristika služieb, ktoré poskytujeme.

Či už je to reklama na autá, vizitky, firemné logo, prezentačné materiály, veľkoplošná tlač, veľkoplošná reklama , informačné a orientačné systémy v budovách a objektoch, firemný dizajn a značenie, potlač textílií, potlač fólií a kartónov, potlač PE tašiek, nažehlovacie materiály, potlač na darčekové predmety, potlač na kalendáre - v každej z týchto oblastí sme doma a je pre nás výzvou, keď môžeme splniť vaše požiadavky a očakávania.

Sme tu pre Vás už viac než 25 rokov. Ponúkame Vám vzťahy založené na vzájomnej komunikácii a dôvere.

Kolektív Vellas s.r.o.

Katalógy reklamných predmetov a textilu

Vellas katalóg predmetov     Vellas katalóg textilu

Kontakt

Facebook VellasTel.č.: 043/ 586 2197
Mobil: 0908 114400

E-mail: vellas@vellas.sk